Dagens ord

vulgär ( från latinets vulgaris ’alldaglig’) innebar ursprungligen att något var alldagligt eller vanligt förekommande men har med tiden kommit att skifta betydelse till , oförfinad eller osmaklig. Utvecklingen kommer sig av att ordet i betydelsen folklig har använts i nedsättande bemärkelse. (Wikipedia)

Dagens ord

Dymmelonsdagen, onsdagen före påsk.

I folklig tradition har dymmelonsdagen genom missuppfattning kommit att kallas även för askonsdagen, vilken egentligen infaller i veckan efter fastlagssöndagen, vilket ju alla vet, hälsar fru Mortberg!